PROLOG

Într-o zi de primăvară din preajma Paştelui, sosiră la Mănăstirea Mileşeva trei trăsuri venind de la Saraievo. Călătorii, toţi sârbi, erau oameni de vază din Saraievo şi făcuseră  acest drum mânaţi de unul şi acelaşi ţel. În timpul primului război mondial, ei făcuseră următoarea făgăduinţă: dacă sârbii aveau să-i înfrângă pe austrieci, or să vină să se închine la mormântul Sfântului Sava aflat în această mănăstire, pentru a mulţumi lui Dumnezeu. Toţi aceşti oameni scăpaseră din captivitate mulţumită pătrunderii armatei sârbe în oraş; se numărau printre cei scăpaţi cu viaţă, câteva mii – în timp ce fraţii întru credinţă, ortodocşii din Bosnia, pieriseră în chinuri îndurând martiriul pentru ţara şi pentru credinţa lor.

Erau doisprezece cu totul, dintre care patru femei. Aici însă am să-i pomenesc numai pe trei dintre dânşii, pe cei mai cunoscuţi. Unul era Pavel din Saraievo, fiul vestitului Ioan din Saraievo, negustorul de stofe şi mătase; un altul Petru Sumrak, medic bătrân, tot din acest oraş şi, în sfârşit, Marko Knez, filantrop şi om politic.

Drumul fusese lung şi obositor; trebuiră să facă două popasuri de noapte ca să se odihnească şi sosiră la Mileşeva după trei zile de mers.

În cea de-a doua zi a călătoriei, pe seară, ajunseră în cantonul Priboi, se îndreptară către Mănăstirea Bania, aflată în vecinătate, pentru a înnopta acolo. Mănăstirea aceasta este o ctitorie din veacul al treisprezecelea, a regelui Serbiei Uroş. Se închinară, se spălară la izvorul făcător de minuni, apoi, plini de voie bună, prinseră să înnoade firul convorbirii pe care o întrerupseseră mai devreme. Cei trei pe care i-am numit se aflau împreună la aceeaşi masă. Pavel din Saraievo spuse:
– Domnilor, mai înainte de a ajunge la Mănăstirea Mileşeva, trebuie să vă dezvălui o taină. Făcând acest drum, avem cu toţii acelaşi gând: să împlinim legământul pe care l-am făcut în acest război cumplit, să mulţumim Domnului Dumnezeului nostru că suntem liberi. Eu însă, pe lângă aceasta, mai am încă o datorie, cu care m-a însărcinat răposatul meu părinte.

Toată lumea din Saraievo a auzit de monahia Casiana; i se mai spunea şi „Iulana Cocoşata”. Tatăl meu (care fusese foarte apropiat de tatăl Iulanei) mi-a încredinţat un înscris în care este vorba despre dânsa. Înainte să moară, tata mi-a cerut ca, îndată ce se va putea, să merg la mănăstirea Mileşeva si acolo să pun acest manuscris cap la cap cu un altul, întocmit de părintele Calistrat, duhovnicul familiei noastre. Şi, pentru că e încă prea devreme pentru a merge la culcare, să vă citesc, cu voia dumneavoastră, manuscrisul pe care mi l-a încredinţat tata.
– Da, citeşte-ni-l! încuviinţară ceilalţi într-un glas.

Pavel scoase atunci din sacul său de călătorie nişte foi îngălbenite de vreme şi începu :să citească. Pe prima pagină sta scris:

„Însemnări despre fiica răposatului meu prieten din tinereţe Nichifor Milici, vechi proprietar din Saraievo, şi despre marele părinte duhovnicesc Calistrat, stareţul mănăstirii Mileşeva. Opresc cu străşnicie a se da pe faţă acestea înainte de moartea mea, sau înainte de sfârşitul ocupaţiei austriece din Bosnia, sfârşit care nădăjduiesc că va sosi cu ajutorul lui Dumnezeu, cât mai curând. Las acest testament fiului meu Pavel sau moştenitorilor săi”.

Citind acest înscris, Pavel se opri pentru a ne da câteva lămuriri.
– Trebuie să ştiţi, domnilor, că tatăl meu nu era lipsit de talent literar. Publicase în revista „Pagini din Bosnia” o mulţime de poezii şi de articole. El şi Nichifor Milici erau prieteni nedespărţiţi. Iar cât despre părintele Calistrat, acesta venea în casa noastră, ori de câte ori se afla în Saraievo. Din păcate, nu mi-l amintesc prea limpede, căci eram foarte mic pe atunci; ţin minte că îi sărutam mâna şi că el mă mângâia şi mă binecuvânta. Pe Iula cea cocoşată nu mi-o amintesc pe când era în lume, în schimb o ţin bine minte pe monahia Casiana. A tras la noi, în cele trei rânduri când a venit la Saraievo.

Şi acum, ascultaţi mai departe cele istorisite de tata.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s