VII. DEZVĂLUIREA

Timp de câteva zile, Pavel şi Marko Knez se îndeletniciră cu copierea celor două manuscrise – cel al lui Ioan din Saraievo şi cel al părintelui Calistrat. Bucuros de descoperire, părintele stareţ nu lăsă ca acest din urmă manuscris să fie scos afară din mănăstire, însă le dădu blagoslovenie să-şi facă fiecare câte o copie.

Cei doi îşi întocmiră copii, pe care le luară cu ei, iar originalele fură puse laolaltă şi înmânate stareţului, pentru ca acesta să le pună în siguranţă, unde ar fi socotit de cuviinţă.

La această lucrare doctorul Sumrak nu luă în nici un fel parte. El nici măcar nu mai ieşi din odaia lui. într-o noapte, plouă cu găleata, fără contenire, de seara şi până în zori. Iar dimineaţa, doctorul Sumrak fu găsit întins lângă mormântul Casianei. Murise.

În chilia lui se aflau două scrisori; una către Pavel din Saraievo, iar cealaltă pentru stareţul mănăstirii.

Iată cuprinsul primei scrisori:

Dragul meu prieten, Pavel,

După atâţia şi atâţia ani de prietenie, iată că mă înfăţişez ţie ca un necunoscut. Eu sunt studentul în medicină pe care Iula Gheboasa l-a întreţinut la studii. Eu sunt făptura crudă care şi-a călcat în picioare cuvântul dat. Eu sunt acel om plin de răutate. Am fugit în ajunul zilei hărăzite pentru cununia noastră la mănăstirea Savina.

Mai târziu, m-am căsătorit cu o femeie cumplită care m-a înşelat, m-a batjocorit, m-a chinuit şi în cele din urmă a fugit furându-mi tot ce aveam. Iar aceasta a fost cea dintâi pedeapsă de la Dumnezeu, care a fost urmată de o alta, cu mult mai grea: remuşcarea. Ros de această plagă, am venit şi m-am aşezat în Saraievo; Casiana se călugărise şi numele ei era pe buzele tuturor. Am făcut acest lucru ca să fiu mai aproape de dânsa, ca să pot să-i dobândesc iertarea.

M-am spovedit părintelui Calistrat. El m-a dezlegat de păcat, după o lungă pocăinţă. Casiana m-a iertat şi ea. Duhovnicul m-a iertat, ea m-a iertat, dar eu nu m-am putut ierta pe mine însumi. Dumnezeu m-a iertat oare? Fiind tânăr, în nebunia mea am dispreţuit-o pentru urâţenia trupului; la amara-mi bătrâneţe am venerat-o mai presus decât orice făptură omenească. Mi-am dat seama că sufletul meu e mult mai hâd şi mai strâmb decât îi era ei trupul. O priveam ca pe un înger. Nici mâna nu îndrăzneam să i-o întind, nici marginea veşmântului nu îndrăzneam să i-o ating. Într-însa strălucea cerul. Prin ea l-am cunoscut pe Dumnezeu, prin ea m-am întors la credinţă şi la Biserică. De la ea am învăţat că nu există nici o punte între iubirea trupească şi iubirea în Hristos.

Plecând din Saraievo, ştiam că am să mor curând. Toate puterile sufletului meu le-am strâns ca să ajung viu la mănăstire. Inima îmi bătea tot mai rar. N-am vrut să mor singur, în ultima mea clipă am coborât la mormântul ei, să-mi dau sufletul lângă ea. Ştiu că sunt nevrednic. Asta e tot. lartă-mă, prietene. Bucuria din această sfântă mănăstire să nu-ţi fie nici o clipă întunecată din pricina morţii mele!

Tot ce am las, prin mijlocirea ta, acestei sfinte mănăstiri a Sfântului Sava. Ştiu că toate bunurile mele sunt praf şi ţărână, la fel ca şi trupul meu. lartă-mă.

Domnul să fie cu tine.
Cu iubire până la moarte şi dincolo de moarte, prietenul tău,
Petru Sumrak.

În scrisoarea către egumen spunea:

Cuvioase părinte stareţ,

Iartă-mă. În nici un chip să nu îngădui ca ticălosul meu trup să fie îngropat în mănăstire! El m-a târât în păcat şi păcatul mi-a distrus viaţa. Porunceşte să fiu pus în pământ dincolo de zidurile mănăstirii, lângă râu. Când apele or să se umfle, or să mă ia cu ele şi or să mă ducă mai departe, până la mare. Şi roagă-te pentru sufletul meu păcătos.
Cu cinstire îti sărut dreapta.
Să mă ierţi.
Doctorul Petru Sumrak, păcătosul.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s