21 Cuvantari despre mantuire

Sfantul Macarie Egipteanul

Carte apărută cu binecuvântarea
î. P. S. Nicolae CORNEANU,
Mitropolitul Banatului

Traducere şi Introducere de Arhim.dr. loasaf POPA

Editura Anastasia

2001

Cuprins

Cuvânt introductiv

Cuvântarea I. Măreţia şi necesitatea creştinismului

A. Intrebare asupra legii

B. Necesitatea, dovedirii

C. Creştinismul se situează în afară de lume

D. Răul dispare treptat-treptat

Cuvântarea II. Perseverenţa întru dovedirea integrării în Hristos

A. Victoria lui Hristos

B. Să fim părtaşi la suferinţele lui Hristos

C. Singurătatea morală a sufletului

D. întâlnirile lui Hristos cu sufletul

E. Progresul atât spre lumină cât şi spre întuneric

F. Indemn la nădejde

Cuvântarea III. Creştinii sunt străini de lume

A. Diferite categorii de creştini

B. Raţiunea curăţită (de păcat) şi raţiunea robită de trup

C. Puterea de a îndura a adevăraţilor creştini

D. Necesitatea unei opţiuni categorice

Cuvântarea IV. Sărăcia este adevărata înţelepciune şi trăire în Hristos

A. Statornica sălăşluire în cetatea care durează veşnic

B. Zidirea să fie pe stâncă, nu pe nisip

Cuvântarea V. Adevăratul creştin este un bărbat duhovnicesc

A. Necesitatea schimbării radicale a vieţi

B. Adevăraţii îndrumători duhovniceşti

C. Bogăţia aparentă şi cea reală

D. Prin tăinuirea darurilor, să poată ajunge la dragostea desăvârşită

E. De nu te saturi niciodată de adevărata dragoste pentru Dumnezeu

F. Creştinismul superficial şi adorarea în duh şi adevăr

G. Boala văzută şi profunzimea răului

Cuvântarea VI. Dreptatea interioară este chip al lui Hristos şi reântoarcerea la Dumnezeu

A. Noul Testament este Legea Duhului Sfânt

B. Renaşterea din Duhul (Sfânt)

C. Dreptatea (sfinţenia) să fie lăuntrică

D. Chipul lui Hristos să fie purtat ca un mărgăritar împărătesc

E. Când sufletul s-a sălbăticit, iarăşi trebuie îmblânzit

Cuvântarea VII. Adevărata asceză este cea duhovnicească

A. Statornicia experimentelor duhovniceşti

B. Primejdii şi exigenţe în slujba duhovnicească prin cuvânt

C. Să se ducă lupta împotriva tuturor patimilor

Cuvântarea VIII. Harul şi slăbiciunea firii umane. Experienţa binelui şi răului

A. Harul nu înlătură slăbiciunea firii

B. Dumnezeu educă pe om prin experienţa binelui şi a răului

Cuvântarea IX. Libertatea sufletului înduhovnicit

A. Creştinii ies în evidenţă prin Aşezământul (Testamentul) Duhului

B. Piatra cea stearpă şi piatra aducătoare de viaţă

C. Supunerea faţă de Duhul (Sfânt)

Cuvântarea X. Experienţa Sfântului Duh şi adevărata dragoste a lui Hristos

A. Calea dreptăţii (sfinţeniei) este strâmtă

B. Trebuinţa de” aripile Duhului Sfânt

C. Pedagogia harului

D. Imposibilitatea comunicării dintre realităţile spirituale şi lume

E. Nevoia de a ne folosi de comparaţii

F. Imposibilitatea de a cunoaşte lumea Duhului fără practicarea acestor principii

G. Naşterea din nou în lumea Duhului (Sfânt) H. încrederea în făgăduinţele Domnului

I. Noi Îl găzduim prin rugăciune şi prin fapte bune

J. „Roadele” personale omeneşti şi „roadele Duhului (Sfânt)”

K. Orice am porni să facem, trebuie să raportăm întâi la Domnul (Hristos)

L. Să cerem neobosit pe (Sfântul) Duh

M. Rugă fierbinte

N. Hristos, Judecătorul sufletelor duşmanilor

Cuvântarea XI. Despre îndurare (milă) şi despre adevărata dragoste

A. Împotriva nerăbdării

B. Să-L slujim pe Dumnezeu pentru totdeauna

C. Să se mulţumească lui Dumnezeu

D. Să-L slujim pe Dumnezeu până la moarte

Cuvântarea XII. Imposibilitatea fiinţei umane de a înţelege pe Dumnezeu şi sufletul

A. Imposibilitatea fiinţei umane de a înţelege pe Dumnezeu

B. Taina sufletului

C. Să luptăm fără încetare împotriva răului

D. Sprinteneala sufletului

E. Sufletul trebuie să se statornicească în Dumnezeu

F. Lumea păcatului şi lumea luminii

G. Aceasta-i noua creaţie realizată de Hristos

Cuvântarea XIII. Sufletul, cetate duhovnicească

A. Sufletul, cetate a lui Dumnezeu

B. Hristos este Mântuitorul sufletului

C. Hristos judecă şi condamnă duhurile răului

Cuvântarea XIV. Puterea Duhului (Sfânt) şi noua creare

A. Puterea Duhului şi noua creare

B. Puterea lui Ilie

C. Minunile lui Hristos

D. Noua creaţie

Cuvântarea XV. Hristos, temelia pe care se zideşte Biserica

A. Biserica se zideşte pe Temelia-Hristos

B. Primatul înrâuririi celor nevăzute

C. Puterea binelui şi puterea răului

D. Făuritorul ceresc

E. Cel dintâi scop (în viaţa creştină) este ţinerea strictă a datoriilor religioase

F. Singur Hristos este Cel Ce chezăşuieşte o construcţie trainică

Cuvântarea XVI. Adevărata cunoaştere a Iui Dumnezeu

A. Dumnezeu este cu neputinţă de înţeles

B. Dumnezeu face să fie cunoscute darurile Sale

C. Prefacerea, săvârşită de har

D. Dumnezeu voieşte să se unească cu sufletul care-L caută cu simplitate

Cuvântarea XVII. Măreţia şi nobleţea sufletului

A. Demnitatea sufletelor ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu

B. Hristos ne-a adus iarăşi la lumină

C. Rugăciunea este cea care arată orientarea sufletului

Cuvântarea XVIII. Transformarea spirituală

A. Universalitatea şi originea răului

B. Omul trebuie să se lipească de Dumnezeu, ca să poată fi eliberat de rău

C. Starea sufletelor după moarte

D. Fiecare trebuie să-şi cerceteze înclinaţiile lăuntrice

E. Hristos reaşează sufletul în vrednicia originară

F. Sufletul este miză (rămăşag) în lupta dintre Dumnezeu şi Satana

G. Exemple de transformări în cazuri lipsite de vreo nădejde

H. Reînnoirea deplină a sufletului

I. Lucrarea simţită a Duhului (Sfânt) urmează lucrării patimilor

Cuvântarea XIX. Sufletul este creat pentru Domnul

A. Nădejdea creştinilor nu este în lumea de aici

B. Dumnezeu n-aşteaptă decât bunăvoinţa omului pentru a I se dărui

C. Cu toată prezenţa păcatului, omul poate cel puţin să creadă şi să lupte

D. Exemplul bolnavului care vrea să fie tămăduit

E. Sufletul poate să afle despre adevăratul Medic

C. Luptele şi răsplătirile celor drepţi

D. Nevoitorul creştin creştin trebuie să-şi ducă traiul în sărăcie precum Domnul

F. Sufletul stăpânit de focul Duhului (Sfânt)

G. Măreţia şi vrednicia sufletului chiar sub vălul păcatului

H. Sufletul întemniţat în întuneric

I. Hristos lărgeşte şi mai mult sufletul creat după Chipul Său

J. Sufletul are nevoie de dragostea lui Dumnezeu

Cuvântarea XX. Răspunsul datorat dragostei părinteşti a Duhului Sfânt

A. Copiii lui Dumnezeu să fie însetaţi a asculta şi a înţelege cuvântul lui Dumnezeu

B. Neputinţa comunicării dintre fiii lui Dumnezeu şi fiii lumii

C. Trebuie să mori ca să poţi renaşte

D. Harul dumnezeiesc este mama cu mila faţă de fii

E. Manifestarea tăcută între părinte şi copil

F. Să fie invocat Duhul Sfânt

G. Duhul Sfânt unifică gândirea (mintea) omului

H. Strângerea gândurilor şi recoltarea aleşilor în cereasca Biserică

Cuvântarea XXI. Adevărata conformitate a vieţii creştine cu Sfânta Scriptură

A. Creştinii în cuvânt şi cei în fapte

B. Fiii coborâtori din Eva trebuie să devină fiii (Fecioarei) Maria

C. Naşterea lui Hristos în suflet

D. Să fie trăite cu adevărat făgăduinţele Sfintei Scripturi

E. Sfânta Scriptură este oglinda sufletului

F. Să practicăm dreptatea cea dinăuntrul sufletului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s