ÎNTOARCEREA LA HRISTOS

PREDANIE  A  SFINŢILOR  ROMÂNI  DIN  ÎNCHISORI

Ioan Ianolide

ÎNTOARCEREA LA HRISTOS
Document pentru o lume nouă

1982

AIUD * PITEŞTI *GHERLA* TÂRGU OCNA

Editura Christiana 2006

Închin această carte tuturor sfinţilor şi martirilor din toate vremurile până în ziua de azi!

Am scris aceste pagini tensionat de frică. Când a fost să le revăd, cu ocazia aşezării lor într-un loc mai sigur, am încercat să le recitesc şi să le rescriu dar mi-a fost imposibil. Nu am liniştea necesară. Când văd toate aceste file mă înfioară pericolul de a fi descoperite de Securitate. Le las aşa cum au ieşit din primul condei, deşi regret că nu pot face un lucru deplin.
Iertaţi-mă, oameni!

Ioan Ianolide
Bucureşti, decembrie 1981

Frânturi de mărturisiri
(pentru coperta din spate sau ca introducere)
Timp de trei ani am scris aceste pagini tensionat, urmărit, singur. Nu le pot reciti. Nu le pot sistematiza.
Sunt bătrân şi bolnav. Nu mai pot lupta, nu mai pot rezista dar nu pot muri fără a mărturisi tuturor oamenilor, cinstit şi obiectiv, cele ce am trăit, am văzut şi am suferit.
Sunt 16 ani de când ne-am eliberat plângând, sufocaţi, trişti din Aiud şi de când ne simţim întemniţaţi de statul ateist. Nu avem libertate, nu avem mulţumire sufletească, nu avem dreptul de a ne exprima, de a mărturisi public.
Îmi fac o datorie sfântă faţă de lumea întreagă în a comunica cele petrecute aici şi sunt conştient că nu îmi risc viaţa, ci sufletul. Căci dacă m-ar ucide pentru această mărturisire de adevăr aş fi fericit dar ei ucid sufleteşte, ei distrug omul, ei ne vor unelte ale iadului lor şi asta mă înspăimântă.
Am mărturisit adevărul şi numai adevărul. Cred că dincolo de neputinţa mea se săvârşeşte lucrarea lui Dumnezeu. Sunt în deplină pace sufletească, lucid mintal, lipsit de orgolii, încât am putut mărturisi aici fără nici o umbră de modificare a realităţii.
Încercăm să-L vestim pe Hristos cel răstignit în secolul XX. Aici s-au petrecut minuni, aici au renăscut sfinţenia şi martiriul, aici mărturisitorii şi-au dăruit viaţa pentru credinţă. Aici holdele sunt coapte dar culegătorii sunt ucişi. Aici se vrea uciderea sufletească a oamenilor!
Aceste rânduri le scrie un nimeni, un anonim, un bătrân, un proscris şi el, ca şi Calciu, Soljeniţîn, Iacunin cu tot neamul lor. Omenirea trebuie să opteze şi să îndrăznească.
Nu ştiu ce se va întâmpla cu aceste mărturisiri şi nici cu mine, dar am fost dator să le scriu. Dacă voi fi arestat şi chinuit, nu voi mai fi eu răspunzător de ce se va petrece cu mine. Eu sunt cel cuprins în aceste rânduri – testament şi cu groază gândesc că aş putea fi mutilat sufleteşte, mental şi volitiv – dar pe acela să nu-l ascultaţi, ci să faceţi responsabili pe torţionarii mei de mutilarea mea.
Mă rog fierbinte să fiu păzit, să nu cad, să mor fără pată, creştineşte iar aceste mărturisiri să găsească suflete curate şi credincioase care să le primească şi prin care să rodească. De aceea această carte se va numi “Document pentru o lume nouă”.
Atâta vreme cât eu voi mai trăi aceste documente să nu se publice, ele pot fi însă  folosite ca material documentar, scris aşa încât să nu conducă vigilenţa securităţii până la mine.
Repet, este o mărturisire – o dedic oamenilor. E o modalitate ultimă de dragoste şi de slujire!
Amin

Ioan Ianolide –  Ianuarie 1982

…Noi am vorbit din plinul vieţii în Hristos, din adâncul celei mai cumplite prigonori, din dăruirea pînă la jertfă. Noi am văzut  între noi strălucind sfinţi şi martiri şi de aceea îndrăznim cu contribuţia noastră. Fenomenul religios a fost general dar s-a manifestat deplin în Valeriu, şi noi despre el mărturisim. Deci pe Hristos cel Viu în Valeriu, pe Hristos din secolul XX, pe Acesta Îl mărturisim!

Am avut şansa unor confruntări dramatice pentru credinţă… am cunoscut oameni care au realizat plinul uman, sfinţenia, mucenicia, dar printr-o cernere cruntă…
Am tăria să mărturisesc că sunt un om fericit întrucât am văzut un om în care via, gândea, zâmbea, trăia şi biruia Hristos: Valeriu Gafencu .

Schiţă de cuprins:

Prefaţă

Cuvânt înainte al lui Ioan Ianolide

I. TEMNIŢA
Aiud
Piteşti
Târgu-Ocna
Procesul
Ultima reeducare
Eliberarea
Portrete
Gheorghe Calciu – mărturisitorul lui Hristos
Trei Crăciunuri  Crăciun în copilărie
Crăciun în închisoare
Crăciun după eliberare

II. CUVINTE DE SUFLET FOLOSITOARE

Capete despre o seamă de virtuţi creştineşti

III. RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ
Actul de la 23 august – dialog
Slavii
Politica internaţională postbelică

Amintiri ale foştilor deţinuţi despre Ioan Ianolide

Încheiere
Ioan Ianolide : „Nu facem literatură, ci trezire de conştiinţe!”